Nanotechnológia - dodáva nový rozmer upratovaniu obrázok

Nanotechnológia je pojem, ktorý sa postupne dostáva do povedomia, ale ešte stále nie každý tomuto pojmu dobre rozumie. Jedná sa o termín, ktorý sa v čistiacich službách začal dosť často spomínať , zároveň vychvaľovať ale aj haniť. Najčastejšie podľa schopnosti akou sme schopný ich vlastnosti využívať pri pravidelnom upratovaní.

Celý systém bol vymyslený pre uľahčenie potrebnej práce pri upratovaní a zároveň dosiahnutie lepšieho výsledku. Moderná doba totižto kladie stále vyššie nároky na dosahovanie čo najvyššej kvality odvedenej práce, čo sa netýka len spôsobu umývania, ale aj spôsobu prevedenia nových stavebných materiálov. Preto je potrebné celý termín dôkladne pochopiť, aby sme jeho vlastnosti dokázali, čo najlepšie využiť.

Nano mega deje

Do pojmu nanotechnológia  sa vojde celý vedecký obor, ktorým sa zaoberajú vlády celého sveta a snažia sa o čo najlepšie výsledky v tejto oblasti neobvyklých materiálov. Pojem nanotechnológia v sebe skrýva fyzikálne, chemické  a zároveň molekulárne deje v rozmeroch nanometrov (0,000001 mm), vzdialenosti ktoré si len s veľkými ťažkosťami dokážeme dobre predstaviť, napriek tomu výsledky ich práce dokáže oceniť každý.

Stále väčšie uplatnenie v praxi

Upratovacie firmy tento princíp využívajú pri upravovaní čistených povrchov. Podstata spočíva v úprave povrchu čisteného materiálu takým spôsobom, aby následné upratovanie prebiehalo za pomoci oveľa menšej námahy.

Pre ilustráciu z nášho životného prostredia si môžeme predstaviť lotosový kvet, na ktorom sa neudrží žiadne znečistenie a tobôž nie kvapôčky vody. Preto sú lotosové listy neustále nádherne čisté. Táto rastlina využíva na svoju očistu takzvaný hydrofóbny ( vodu odpudivý) mechanizmus. Z tohto princípu sa vedci vlastne snažia poučiť a tento efekt preniesť na materiály, ktoré sú neustále vo vlhkom prostredí.  Ak sa nám podarí tento povrch naniesť na čistené povrchy, prípadne na stavebné materiály, potom je upratovanie, ošetrovanie a údržba iba hračkou pre malé deti. Stačí zobrať kúsok handričky, pretrieť a v podstate sme s upratovaním skončili. Príklad z používanej praxe sú napríklad kúpeľne a WC stavané z prispôsobených obkladačiek, na ktoré sa nanáša prostriedok spôsobujúci vznik efektu nanotechnológie, čiže vzniku vodo odpudivej vrstvičky na povrchu obkladačiek. Dôležité je iba vedieť, kedy a kde je túto technológiu možné využiť.