Správne používanie čistiacich prostriedkov obrázok

Keď hodnotíme upratovanie z ekologickej aj ekonomickej stránky, nehodnotíme iba množstvo použitých nebezpečných chemických látok, ale aj mieru dávkovania. Ako priemerná gazdinka v našich končinách už máte určite dostatočné skúsenosti, aby ste poznali bežne dostupné čistiace prostriedky. Ak používate nefunkčné čistiace prípravky, samozrejme nemôžete ani dodržiavať presné dávkovanie, skôr premrštene dávkujete. Prehnaným dávkovaním potom nielenže zaťažujete naše životné prostredie, ale môžete aj rýchlo vysávať rodinný rozpočet. Určite nemusíme nikoho oboznamovať s cenou bežných čistiacich prostriedkov v supermarketoch či drogériách.

Ak si uvedomíte pár faktov, ktoré Vám tu prednesieme, môžete dosť ušetriť. Spojte funkčné programy pre dávkovanie a používajte čistiace prostriedky bez chemikálií. Následne celé upratovanie a čistenie budete mať ešte finančne výhodnejšie, ako by ste použili bežný prací prášok a čistidlá. Ale keď zostanete pri používaní klasických pracích a upratovacích prostriedkov, správnym dávkovaním jednoznečne ušetríte. Výsledok upratovania dosiahnete vo väčšine prípadov úplne rovnaký, ako keď premrštene dávkujete, čo si hlavne pochvaľujeme pri našej práci. Ale doporučeným dávkovaní tiež znižite zaťaženie chemickými látkami a zvyšite svoju finančnú úsporu.

Používajte menej čistiacich látok

Najprv pouvažujte nad variantou s nedostatkom potrebných čistidiel. V tomto prípade nemôžete dosiahnúť dostatočný výsledok a na povrchu zanecháte nedostatočne odstránené znečistenie. Touto zažratou špinou následne vytvoríte podmienky pre ideálne podhubie pre baktérie, plesne a zdravie ohrozujúce mikroorganizmy. Ocitnete sa vo veľmi nebezpečnej situácii, pri ktorej nepočítajte s priamou úmerou medzi množstvom spotrebovaného upratovacieho prípravku a výsledkom samotného čistenia. Presne naopak.

Pri vysokých dávkach agresívnych čistiacich prostriedkov si môžete iba poškodiť čistený nábytkok, pričom ho lepšie nevyčistíte. Častokrát sa stretávame s prehnaným dávkovaním chémie do vedier s vodou pri upratovaní v prostredí špecializovaných čistiacich firiem, keď upratujú obrovské plochy, predstavte si to nadmerné finančné zaťaženie. Pri takomto spôsobe spotrebovávajú niekoľko násobne väčšie množstvo potrebnej chémie, ako by spotrebovali podľa doporučeného dávkovania. Ďalšie peňažné náklady potom investujú v nemálo prípadoch do poškodených povrchov. Druhotné náklady si spôsobujú  aj časom potrebným na zotieranie čistených povrchov od nánosov upratovacích prostriedkov.

Profesionálne firiemy na čistenie, upratovanie a hĺbkové tepovanie sedačiek musia mať vždy spokojného zákazníka na prvom mieste. V každom okamžiku a to nielen ak používate čistiace prostriedky sledujete možné hrozby v podobe poškodenia nábytku, aby ste im zabránili. Inak v tom lepšom prípade stratíte klienta a vytvoríte si zlú referenciu. Čo je však ale pravdepodobne ešte väčším negatívom, že spôsobíme škodu. Pri našich upratovacích prácach si preto dávame aj na tento aspekt pozor, aby s nami boli všetci v čo najväčšej miere vždy spokojní. Pri našej práci používame len ekologické čistenie prostriedky bez agresívnych chemikálií.

A čistota prevládne!