Správne používanie čistiacich prostriedkov obrázok

Ak by sme sa chceli pustiť do hodnotenia upratovania z ekologickej aj ekonomickej stránky, nesmeli by sme hodnotiť iba množstvo použitých nebezpečných chemických látok, ale aj mieru dávkovania. Priemerná gazdinka v našich končinách už má totižto dostatočné skúsenosti, aby poznala ako fungujú bežne dostupné čistiace prostriedky, preto sa v nejednom prípade stretneme s premršteným dávkovaním. Prehnané dávkovanie potom nielenže zaťažuje naše životné prostredie, ale môže aj rýchlo vysávať rodinný rozpočet. Určite nebude potrebné nikoho oboznamovať s cenou bežných čistiacich prostriedkov v supermarketoch či drogériách.

Ak si uvedomíme týchto pár faktov, spojením funkčných programov pre dávkovanie môže byť používanie čistiacich prostriedkov bez chemikálií ešte finančne výhodnejšie oproti bežným pracím práškom a čistidlám. Ale aj keby sme zostali pri používaní klasických pracích a upratovacích prostriedkov, správne dávkovanie je cesta ako ušetriť.  Výsledok upratovania býva vo väčšine prípadov úplne rovnaký, ako pri premrštenom dávkovaní, ako pri doporučenom a zároveň sa znižuje naše zaťaženie chemickými látkami a zvyšuje finančná úspora.

Treba si však uvedomiť aj variantu s nedostatkom potrebných čistidiel. Vtedy nemôže byť výsledok dostatočný , zostáva nedostatočne odstránené znečistenie, zažratá špina následne vytvára ideálne podhubie pre baktérie, plesne a zdravie ohrozujúce mikroorganizmy.  Ale taktiež tu neplatí priama úmera medzi množstvom spotrebovaného upratovacieho prípravku a výsledkom samotného čistenia. Presne naopak. Pri vysokých dávkach agresívnych čistiacich prostriedkov hrozí iba poškodenie čisteného nábytku, pričom sa lepšie nevyčistí. Jednoznačne prehnané dávkovanie chémie do vedier s vodou pri upratovaní v prostredí špecializovaných čistiacich firiem, kde sa upratujú obrovské plochy, predstavuje iba nadmerné finančné zaťaženie. Nie je ničím výnimočným, že sa spotrebováva až niekoľko násobne väčšie množstvo potrebnej chémie, ako je potrebné podľa doporučeného dávkovania. Ďalšie peňažné náklady potom v nemálo prípadoch je nutné investovať do poškodených povrchov a dlhšieho času potrebného na zotieranie čistených povrchov od nánosov upratovacích prostriedkov.

V prostredí profesionálnych firiem na čistenie, upratovanie a hĺbkové tepovanie je preto nadmieru dôležitá spokojnosť zákazníka. V každom okamžiku a to nielen pri používaní čistiacich prostriedkov je potrebné sledovať možné hrozby v podobe poškodenia nábytku a zabraňovať im. V opačnom prípade nielenže hrozí strata klienta, ale aj vznik zlej referencie, čo je pravdepodobne ešte väčším negatívom. V upratovacej firme Topservis si preto dávame aj na tento aspekt pozor , aby spokojnosť zákazníka vždy prevládla. Ekologické čistenie bez agresívnych chemikálií je náš spôsob práce.

A čistota prevládne!