Staré mince potrebujú odborné čistenie obrázok

Na úvod by sa sem hodilo príslovie ,, nie je všetko zlato, čo sa trbliece ʺ. Toto príslovie je všeobecne známe, ale pre numizmatikov platí stonásobne. Pre človeka neznalého problematiky by sa mohla zdať stará ošuntelá minca ako odpad, no presne opačnú hodnotu má pre zberateľa. Často krát má stará špinavá minca vyššiu hodnotu, ako novovyrazená minca z čistého zlata. A tu nastáva ten paradox a to totižto, ak by sme tú mincu vyčistili, jej hodnota sa neskutočne prepadne. Napriek tomu, že by nás to zvádzalo starú mincu vyčistiť, aby vyzerala lepšie. Je potrebné si najprv povedať, v ktorých prípadoch je to ku prospechu a kedy si len takúto mincu zničíme.

Nespočet mincí bolo počas novodobej histórie úplne zničených v domnení zvýšenia hodnoty, keď bola objavená prastará minca a nálezca sa ju v dobrej viere snažil neodborným vyčistením zachrániť a pritom ju definitívne zničil. Počas histórie ľudstva sa mince razili z najrôznejších materiálov a tieto materiály v priebehu času oxidovali a získavali patinu. Ak sa prirodzene na minci tvorí patina, tak táto je najcennejšou súčasťou mince. V prípade jej odstránenia dochádza k úplnému zničeniu mince. V žiadnom prípade sa nesmie patina považovať za znečistenie. Preto ak by ste sa náhodou dostali k takejto minci, jediné povolené čistenie je ju opláchnuť pod vlažnou vodou, nanajvýš pretrieť šetrným mydlom.  To najhoršie čo môžete spraviť je používať agresívne upratovacie prostriedky založené na čistiacom efekte chlóru či iných chemikálií. Rovnako devastujúci účinok môžu mať na patinu drôtenky, abrazívne prostriedky či čistiace gumy. V každom prípade je potrebné si zistiť hodnotu a vzácnosť danej mince. Inak sa môžete nepríjemne sklamať, ak by ste znehodnotili naozaj vzácnu mincu.

Neprimeraný prístup k údržbe môže spraviť z mince v hodnote niekoľkých sto eur úplne bezcenný pliešok. Možno by sa našli nejaký špekulanti, ktorý by patinu chceli vrátiť umelo pomocou prostriedkov na tvorbu patiny. No takto vytvorená patina je veľmi ľahko odhaliteľná a aj iba priemerne znalý človek ju dokáže odhaliť. Takto vytvorená patina danej minci na hodnote nič nepridá.

Kovové mince s najkrajšou patinou

V histórii najbežnejšími mincami, ktoré sa pokrývajú patinou sú mince s medi, alebo bronzu. V prípade, že sa nevytvorila patina pórovitá a pekne sa vyfarbila do hnedočervena, na takúto patinu je potrebné dávať pozor, aj keby sa jednalo o nedávno vyrazené mince. Ošetrovať a starať sa o mince, na ktorých sa oxidáciou veľmi ľahko vytvára povlak, ako je hliník, železo a zinok, si vyžaduje skúsenosti a profesionálny prístup. Na druhú stranu tou najľahšie čistiteľnou mincou je mediniklová, ako boli socialistické dvojkorunáčky, trojkoruny a päťkoruny. Na tieto mince vynikajúco platí kyselina citrónová. Čistiť je potrebné každú mincu osobitne. Po niekoľko hodinovom namočení mince v roztoku kyseliny citrónovej sa minca vytiahne, pretrie jemnou handričkou a v prípade nutnosti sa znova namočí. Mincu je potrebné namočiť vždy do čistého roztoku a opakovať, až je minca super vyčistená.