Problematika upratovacích prác na staveniskách obrázok

Každý živnostník môže potvrdiť, že je Slovensko momentálne znovu vo výstavbe. Budujeme nové bytovky, nákupné centrá a výrobné haly. Môžete vidieť okolo seba zrekonštruované objekty, kopu nových nákupných centier a hypermarketov. Nezaostáva však ani budovanie nových bytových domov a súkromných apartmánov. Na každom stavenisku pred samotnou kolaudáciou, ale aj pred odovzdávaním majiteľom prebieha kolaudačné, prípadne komplexné upratovanie a čistenie. S upratovaním, umývaním a hĺbkovým tepovaním má firma Topservis dlhoročné skúsenosti, preto by sme Vás s touto témou chceli trošku oboznámiť.

Každý typ upratovania si vyžaduje svoje

Ak sa jedná o po stavebné upratanie, budeme sa baviť o nárazovej činnosti. Túto môžeme s kľudom rozdeliť ešte do niekoľkých fáz. Odstránenie toho najväčšieho znečistenia robíme tesne pred predávaním investorovi. Trošku pedantnejšie čistenie vykonávame pred samotnou kolaudáciou a stopercentne upratať musíme novostavbu, alebo zrekonštruovaná budovu pred predávaním budúcemu majiteľovi. Čistiace práce, ktoré vykonávame na staveniskách, predstavujú ten najťažší typ upratovania. Ide o náročnú činnosť po stránke organizačnej zo strany vedenia a po stránke manuálnej zo strany pracovníkov, ktorí budú upratovanie vykonávať. Ide o niekoľko krát náročnejšie umývanie, ako bežnom upratovaní bytov či domácností.

Pravidelné upratovanie chápte ako každodenné, prípadne párkrát do týždňa robené čistenie. Do tejto činnosti rátajte pretieranie dlážky, vysýpapanie košov či udržiavanie kancelárií. Skrátka činnosti, pri ktorých hĺbkovo neodstraňujeme odolnú špinu. Pri bežných čistiacich prácach odstraňujeme ľahko odstrániteľné znečistenie a zároveň nemusíme upratovať až také nánosy, ako pri upratovaní na staveniskách. Samozrejme aj v týchto prípadoch nájdete výnimky a to v podobe prezliekarní robotníkov v ťažkom priemysle, prípadne ich sociálneho zariadenia. Asi iba toto sú priestory, v ktorých sa  stretávame s väčším znečistením, ako je na staveniskách.  Pri upratovacích prácach a hĺbkovom tepovaní sme prešli počas svojej existencie všelijakými zákazkami.

Pripravený je treba byť na všetko

Každá zákazka prebiehajúca po rekonštrukcii či novovznikajúcej budove má svoje špecifiká a nepredvídané situácie. Na to, aby ste boli schopný zvládnuť takéto prípady, potrebujete určitú skúsenosť a až vtedy si môžete povedať, že ste pripravený na každú situáciu. Ako príklad môžeme spomenúť, keď ako čistiaca firma prídete na stavenisko a netečie voda. Vtedy musíte pristupovať k veci profesionálne a všetko priebežne vyriešiť. Toto sa môže prihodiť aj v prípade, kedy je termín upratovania dohodnutý aj niekoľko týždňov dopredu.

Preto nič nechávajte náhodne a požiadajte o pomoc skúsenejších!