Problematika upratovacích prác na staveniskách obrázok

Asi nie každý živnostník by potvrdil, ale momentálne sa na Slovensku znovu začínajú budovať nové bytovky, nákupné centrá a výrobné haly. Môžete si všimnúť zrekonštruované objekty, kopu nových nákupných centier a hypermarketov. Nezaostáva však ani budovanie nových bytových domov a súkromných apartmánov. Na každom stavenisku pred samotnou kolaudáciou, ale aj pred odovzdávaním majiteľom musí prebehnúť kolaudačné, prípadne komplexné upratovanie a čistenie. S  upratovaním, umývaním a hĺbkovým tepovaním firma Topservis dlhoročné skúsenosti, preto by sme Vás s touto témou chceli trošku oboznámiť.

Každý typ upratovania si vyžaduje svoje

Ak sa jedná o po stavebné upratanie, budeme sa baviť o nárazovej činnosti , ktorá by sa však dala s kľudom rozdeliť ešte do niekoľkých fáz. Odstraňovaním toho najväčšieho znečistenia sa treba zaoberať pred predávaním investorovi, trošku pedantnejšie je treba vyčistiť pred samotnou kolaudáciou a asi stopercentne uprataná by mala byť novostavba, alebo zrekonštruovaná budova pred predávaním budúcemu majiteľovi. Čistiace práce prebiehajúce na staveniskách predstavujú ten najťažší typ upratovania. Jedná sa o náročnú činnosť po stránke organizačnej zo strany vedenia a po stránke manuálnej zo strany pracovníkov, ktorí budú upratovanie vykonávať. Ide o niekoľko krát náročnejšie umývanie, ako tomu je pri bežnom upratovaní bytov či domácností.

Pravidelné upratovanie si možno predstaviť ako každodenné, prípadne párkrát do týždňa robené čistenie, do ktorého sa rátajú činnosti ako pretieranie dlážky, vysýpapanie košov či udržiavanie kancelárií. Skrátka činnosti, pri ktorých sa neodstraňuje odolná špina. Pri bežných čistiacich prácach sa nielenže odstraňuje ľahko odstrániteľná špina, ale zároveň je tohto znečistenia aj nepomerne menej , ako pri upratovaní na staveniskách. Samozrejme aj tu by sa dali nájsť výnimky a to v podobe prezliekarní robotníkov v ťažkom priemysle, prípadne ich sociálneho zariadenia. Asi iba toto sú priestory, v ktorých sa treba popasovať s väčším znečistením, ako je na staveniskách.  Upratovacia a hĺbkovo tepovacia firma Topservis si už prešla počas svojej existencie všelijakými zákazkami.

Pripravený je treba byť na všetko

Každá zákazka prebiehajúca po rekonštrukcii či novovznikajúcej budove má svoje špecifiká a nepredvídané situácie. Na to, aby bola čistiaca firma schopná zvládnuť takéto prípady, je potrebná určitá skúsenosť, až vtedy si môže človek povedať, že je pripravený na každú situáciu. Ako príklad by sa dal spomenúť prípad, kedy  čistiaca firma prídete na stavenisko a netečie voda. Vtedy treba pristupovať k veci profesionálne a všetko priebežne vyriešiť. Toto sa môže prihodiť aj v prípade, kedy je termín upratovania dohodnutý aj niekoľko týždňov dopredu.

Preto nič netreba nechávať náhodne a požiadať o pomoc skúsenejších!