Perchlóretylén a chemické čistenie obrázok

Najskloňovanejšou chemickou látkou súčasnosti je perchloretylén. Jedná sa o látku, ktorá má vynikajúce čistiace účinky, ale v zlých rukách môže napáchať aj hromadu nežiaduceho.  Preto treba s touto látkou robiť s pokorou a podľa stanovených pravidiel.

Perchloretylén je látka, ktorá sa v prevažnej miere využíva pri chemickom čistení.  Samotný priebeh takéhoto čistenia nebezpečný nie je, negatívny vplyv sa týka hlavne účinkov, ktoré má tato látka po ukončení čistenia v životnom prostredí. Celá diskusia je postavená na tom, že perchloretylén je najpoužívanejším rozpúšťadlom na trhu. Existujú aj alternatívy, ale tie sa využívajú hlavne v ekologicky zameraných krajinách ako je Japonsko.  Tu sa do popredia dostávajú ropné uhľovodíkové frakcie so značkou KWI rozpúšťadlá. Tieto rozpúšťadla majú podstatne nižší negatívny účinok, ako to je u perchloretylénu, taktiež označovaného tetrachloretylén.

Najväčšia kritika prichádza z USA

Vodcami celej kampane proti používaniu perchloretylénu sú predstavitelia USA. Ich kritika je až tak intenzívna, že by sa dalo hovoriť o demagógií. Ale presne toto tvorí mienku obyvateľstva. Ich kampaň je vedená vytváraním súvislostí medzi prevážaním potravinových nákupov v automobile, s výparmi práve vyčisteného kusu odevu z čistiarne. Sú presvedčení, že negatívny  vplyv zostatkov chemických látok v odeve je tak obrovský, že nám to poškodí zdravie. Celé sa to uzavrie v roku 2020, kedy bude čistiaca látka perchloretylén definitívne zakázaná na čistiace účely. Fakt, ktorý naozaj negatívne vplýva na naše životné prostredie, teda najväčšie vypúšťanie CO2 na svete, alebo obrovské ropné havárie po celom svete sú pritom ututlávané. V Topservis pri upratovaní domácností používame len ekologické čistiace prostriedky.

Pragmatický pohľad na vec

Nie v každej krajine je takýto demagogický vplyv na verejnosť ako v USA. Väčšina krajín v súčasnej Európe sa na vec pozerá s trošku chladnejšou hlavou.  Treba zvážiť aj nepopierateľné výhody takéhoto čistenia.  Hovoríme tu o rozpúšťadle, ktoré vynikajúco odstraňuje mastné škvrny, vosky, oleje, tuky či živicu. Tieto látky sú najčastejším spojovacími zlúčeninami ostatného znečistenia. Odstránením tohto základu špiny sa vlastne zbavíme komplexne špiny aj s ich pridruženými látkami. Na tomto mieste sa musí tiež spomenúť vývoj v oblasti čistiacich, umývacích a tepovacích strojov, kde vývoj išiel tak dopredu, že keď sme pred pár rokmi potrebovali na vyčistenie 20 kg tetrachloretalénu, v súčasnosti nám stačí 1 kilogram tejto zlúčeniny. Toto je pokrok, ktorí sme dosiahli za posledný štvrťstoročie a vývoj sa len zrýchľuje.