Aj knihu treba čistiť a starať sa o ňu obrázok

Samozrejme asi nikoho neprekvapí, že aj o samotné knihy je potrebné sa starať, čistiť ich a udržiavať.  Ak by sme ich nechali voľne stáť na policiach a vôbec by sme sa o ne nezaujímali, postupne by zapadali hrubou vrstvou prachu a znehodnotili by sa . V dnešnom článku Vás trošku bližšie oboznámime s postupom, ako sa o knihy starajú profesionáli napríklad v vo veľkých univerzitných knižniciach.  V takýchto inštitúciách s touto činnosťou majú najväčšie skúsenosti , pretože musia udržiavať obrovské množstvá na zničenie náchylných zväzkov.

Čo všetko môže knihy znehodnotiť

Kniha je jeden z najlepších priateľov človeka a ak ju práve nepoužívame, je ohrozovaná hneď niekoľkými faktormi. Jedným z najväčších nebezpečenstiev je prach. Prach sa dostane všade a ak sa s knihou dlho nehýbe, vytvorí sa na nej obrovská vrstva. Takáto vrstva nielenže vážne ohrozuje naše zdravie, ale zároveň sa stáva živnou pôdou pre mikroorganizmy, baktérie a plesne. Tieto mikroorganizmy sa rýchlo šíria a človek si ich často všimne až už je príliš neskoro na obyčajnú bežnú očistu a je nutné pristúpiť k chemickej očiste, ktorá nielenže viacej stojí, ale aj dlhšie trvá. Spôsob údržby tiež závisí od veľkosti knižnice. Rozdiel bude medzi obrovskými skladmi kníh, ako sú v galériách, univerzitných knižniciach, alebo drobných policiach s knihami v domácnostiach či menších firmách.

Očista kníh od A do Z

Najjednoduchším spôsobom očisty kníh je mechanická očista. Tá však predpokladá kladný vzťah dotyčného človeka k literatúre a tiež dostatočnú kondičku, ak by sa jednalo napríklad o univerzitnú knižnicu. Rátať treba s povyberaním obrovského množstva kníh z regálov, ich roztriedenie a kategorizáciu, aby následne neprišlo k popleteniu titulov a neželanému zmätku. Okrem samotného čistenia a ošetrovania kníh je potrebné očistiť a ošetriť aj regáli, v ktorých sú knihy uložené. Nemalo by veľký význam očistiť knihy a vložiť ich späť do špinavej police. Na túto činnosť sa používajú špeciálne HEPA filtre a uspôsobené kefovité nástavce s niekoľko centimetrovými vlasmi, aby neprišlo k mechanickému poškodeniu. Pri následnom vysávaní zo všetkých možných strán sa používajú špeciálne vysávače s veľmi nízkym ťahom, aby sa knihy nepoškodili. Na samotný záver ešte pred vložením kníh do políc je nutné ošetriť police. Podľa toho či sa jedná o police z kovu, alebo dreva sa pristupuje aj k ich ošetreniu. Kovové police sa umývajú vodou s čistiacimi prostriedkami, zaťal čo drevo sa umýva mydlovým roztokom. Nie je nič proti ničomu, ak sa drevené police ošetria ku koncu ešte aj leštenkou na nábytok, ktorá má antistatické účinky a teda odpudzuje prach.