Historický prielom v upratovanií obrázok

Na samom začiatku by sme sa možno mali najskôr opýtať, aký to malo celé zmysel, že sme sa k chemickému čisteniu ako ľudstvo dostali a prečo ho stále zdokonaľujeme. Možnože by bolo pre nás výhodnejšie prať v čistej vode.

Príčinou vzniku celého procesu čistenia s chemikáliami, ktoré ale najskôr vôbec neprebiehalo vo vode, ale v organických zlúčeninách, bola nutnosť ošetrovať vlnené oblečenie. V dávnych dobách pri tom bola vlna menej používaným materiálom, ako napríklad bavlna či ľan. Vlna, ako materiál na oblečenie sa dostala do popredia za éry Rímskej ríše. Starý Rimania totiž nosili tuniky a tógy z vlny úplne bežne. Vlastne oni prišli z nutnosti na to, že vlnené oblečenie sa najlepšie udržiava pri praní vo vode s nízkou teplotou a iba pri miernom plákaní. Nesmie sa však jednať o čistú vodu, ale musí to byť mierne zásaditý roztok amoniaku ( ten získavali spracovávaním ľudského moču). Toto sú podmienky, pri ktorých sa nedosahujú a ani nemôžeme očakávať žiadne zázraky a zároveň každé agresívnejšie pranie viedlo k zrazeniu a splstnateniu vlny, čiže k nenávratnému poškodeniu.

Tieto zručnosti však boli na mnoho storočí zabudnuté a potreba znovu sa starať o vlnené oblečenie sa objavila až v nedávnej minulosti, keď sa vo vojsku objavili takzvaný Husari a Hulani. Tento typ vojaka bol charakteristický tým, že čím vyšší dôstojník, tým farebnejší vlnený kabátik. A práve preto, že starostlivosť o tento druh oblečenia bol tak náročný, z diaľky sa javil takýto vojak ako pekná pestrá postava, ale z blízka to bola špinavá, zafúľaná a od škvŕn posiata postava. Neskôr okolo sedemnásteho a osemnásteho storočia sa objavil terpentín, ktorý sa vyrábal z miazgy ihličnatých stromov. Terpentín vynikajúco odstraňoval mastnoty, ktoré sa vo vode nedali takmer odstrániť.

Prielom v chemickom čistení

Všetko sa zmenilo v tridsiatych rokoch devätnásteho storočia, kedy   farbiarsky majster Joly Belin si otvoril podnikanie s čistením prádla v terpentíne. Povesť spomína, že na oblečenie Husara sa náhodou prevrátila lampa s terpentínom a ten sa náhodou perfektne vyčistil. Pán Belin si to všimol a začal sa tejto činnosti venovať vo veľkom. V dobe pána Belina sa toto pranie nazývalo Francúzskym čistením a už iba o pár desaťročí boli po celej Európe pootvárané čistiarne prádla založené na praní v terpentíne. Od čistenia v terpentíne sa však postupne upustilo z dôvodu jeho horľavosti a výbušnosti. Terpentín bol postupne nahradený nevýbušnými chlórovanými rozpúšťadlami ako perchlóretylén a ten sa používa do dnes. Ten však tiež nie je celkom bez negatívnych účinkov a postupne čím ďalej tým viac ľudí prechádza na ekologické čistiace prostriedky bez chlóru , formaldehydov a fosfátov. Upratovacia, hĺbkovo tepovacia  a čistiaca firma Topservis takéto ekologické prostriedky pri svojej práci používa už roky. Preto ak Vám záleží na vlastnom zdravý a životnom prostredí Topservis je tá správna voľba.

Tak hor sa do ekologického čistenia za čistejšie domovy!