Historický prielom v upratovanií obrázok

Na samom začiatku by sme sa možno mali najskôr opýtať, aký to malo celé zmysel, že sme sa k chemickému čisteniu ako ľudstvo dostali a prečo ho stále zdokonaľujeme. Možnože by bolo pre nás výhodnejšie prať v čistej vode.

Príčinou vzniku celého procesu čistenia s chemikáliami, bola naša potreba ošetrovať vlnené oblečenie. Najskôr sme vôbec nečistili vo vode, ale na čistenie sme použivali organických zlúčeniny. V staroveku sme pri tom oveľa menej používali vlnu, ako napríklad bavlnu či ľan. Vlnu, ako materiál na oblečenie sme dostali do popredia za éry Rímskej ríše. Starý Rimania totiž nosili tuniky a tógy z vlny úplne bežne. Vlastne oni prišli z nutnosti na to, že vlnené oblečenie máme prať vo vode s nízkou teplotou a iba pri miernom plákaní. Nesmieme však používať čistú vodu, ale musíme použiť mierne zásaditý roztok amoniaku ( ten získavali starí rimania spracovávaním ľudského moču). Pri týchto podmienkach, ktoré nedosahujú dnešné parametre, nemôžeme očakávať žiadne zázraky. Zároveň každým agresívnejším praním prišlo k zrazeniu a splstnateniu vlny, čiže k nenávratnému poškodeniu.

Od amoniaku až po terpentín

Tieto zručnosti sme však na mnoho storočí zabudli a potrebu znovu prať vlnené oblečenie sme objavili až v nedávnej minulosti. Všetko iniciovali Husari a Hulani, ktorí pôsobili vo vojsku a potrebovali čisté oblečenie.. Týto vojacika boli charakteristický tým, že čím vyšší dôstojník, tým farebnejší vlnený kabátik. Žiaden dôstojník nechcel chodiť zafúľaný a práve preto, starostlivosti o svoje oblečenie venovali toľko energie. Z diaľky sa javil takýto vojak ako pekná pestrá postava, ale z blízka to bola špinavá, zafúľaná a od škvŕn posiata postava. V neskoršej dobe okolo sedemnásteho a osemnásteho storočia prišiel na scénu terpentín. Terpentín ľudia vyrábali z miazgy ihličnatých stromov. Vynikajúco odstraňoval mastnoty, ktoré sa vo vode nedali takmer odstrániť.

Prielom v chemickom čistení

Celú modernú históriu čistenia začali písať s tridsiatych rokoch devätnásteho storočia. Vtedy farbiarsky majster Joly Belin si otvoril podnikanie s čistením prádla v terpentíne. O terpentíne v povestiach hovoria, že jeden Husar na seba náhodou prevrátil lampu s terpentínom a tá perfektne vyčistila jeho oblečenie. Pán Belin si to všimol a začal túto činnost rozbiehať vo veľkom. Pri upratovaní domácností sa používal terpentín na rôzne činnosti, ale neskôr bol nahradený inými látkami. V dobe pána Belina pranie nazývali Francúzskym čistením a už iba o pár desaťročí neskôr po celej Európe pootvárali čistiarne prádla založené na praní v terpentíne. Od Čistenia v terpentíne sa však postupne upustilo z dôvodu jeho horľavosti a výbušnosti.

Terpentín bol postupne nahradený nevýbušnými chlórovanými rozpúšťadlami ako perchlóretylén a ten používame do dnes. Ale ani ten však tiež nie je celkom bez negatívnych účinkov. V nasledujúcich rokoch, postupne čím ďalej tým viac, ľudia prechádzali na ekologické čistiace prostriedky bez chlóru , formaldehydov a fosfátov. Pri našom upratovaní, hĺbkovom tepovaní a čistení používame len takéto ekologické prostriedky už roky. Preto ak Vám záleží na vlastnom zdravý a životnom prostredí sme pre Vás tá správna voľba.

Neváhajte nás kontaktovať a už nemusíte mať obavy, či bude Váš domov čistý!