Problematika upratovacích prác na staveniskách obrázok